Description: Vice President of The Farmers Ark, Inc.
Age: 36
Location: Mississippi, United States
Hometown: Houston
Description: I'm new here. Is real what you can feel, smell, taste and see.
Location: Ontario, Canada
Description: Bystro - Komunitná Obývačka
Location: Bratislavský kraj, Slovakia
Hometown: Bratislava
About: Informácie

Priď k nám spomaliť a užiť si prijemnú atmosferu v útulnom priestore.
Sme živý sociálny organizmus, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.

Ekológia Kultúra Komunita

Kultúrne akcie, dielňa, knižnica vecí, zdarmáreň, lokálne občerstvenie... Príď k nám spomaliť a užiť si príjemnú atmosféru v útulnom priestore. Sme živý sociálny organizmus, ktorého súčasťou môžeš byť aj Ty.


Kto sme?

Komunitné kultúrne Bystro funguje ako živý spoločenský organizmus, kde ľudia môžu:

Organizovať a zapojiť sa do širokej škály kultúrnych a spoločenských akcií (workshopy, semináre, diskusie, debaty, koncerty, výstavy, …)
Zdieľať, darovať, prijímať, požičiavať, opravovať alebo jednoducho používať širokú škálu nástrojov a predmetov dostupných v Bystre (knižnica vecí, knihy, hudobné nástroje, stolové hry …)
Ochutnať miestne a ekologické nápoje a potraviny

Pre koho? (Členstvo)

Pre každú ľudskú bytosť bez rozdielu pohlavia, orientácie, viery, rasy …

V Bystre sú k dispozícii dve miestnosti. Ak v klubovni prebieha aktivita, „bar“ je voľne k dispozícii.
Zúčastniť sa na akcii môžeš aj bez zaplatenia členského.

Člen ale naviac získava niekoľko benefitov:

Znížený príspevok za občerstvenie a udalosti
Prístup do knižnice vecí
Možnosť použiť vybavenie kuchyne, práčku a našu tlačiareň
Právo rozhodovať o budúcom smerovaní Bystra
Možnosť zorganizovať vlastnú súkromnú akciu (po dohode)
Jedlo a veci zadarmo v rámci špeciálnych akcií

Cena za členstvo je 20€/ kalendárny rok. Lebo žiaden človek nedokáže dať toľko lásky Bystru, ako dokáže dať len človek Bystru.
Zaregistruj sa priamo v Bystre


Prečo?

Aby sme znovu vytvorili pocit spolupatričnosti medzi všetkými členmi spoločnosti.
Aby sme prispeli k relokalizácii ekonomiky, podporovali miestnu produkciu.
Aby sme mali k dispozícii priestor kde môžeme spomaliť, premýšľať o našej úlohe vo svete, a prehodnotiť, čo je to dôležité v živote, vo svete, ktorý považuje technológie a rýchlosť za nespochybniteľný pokrok.
Aby sme ponúkli priestor na zdieľanie, výmenu, diskusiu a spoluprácu, vo svete, ktorý je stále viac a viac o individualizme a hospodárskej súťaži.
Aby sme ponúkli priestor pre opravy, opätovné použitie, nové využitie a prerozdelenie nástrojov a predmetov, vo svete, ktorý trpí nadprodukciou, nadmernou spotrebou a materializmom.
About: Photographer, organic farmer, former tech.
Description: EIN BÜNDNIS FÜR DIE KOMMUNALE NACHHALTIGKEIT KÖLNS
Location: Köln, NRW, Deutschland
Hometown: Köln
Description: Der SKM Köln ist seit 1902 in der sozialen Arbeit in Köln tätig und versteht die Hilfe für sozial benachteiligte Menschen als Schwerpunkt seiner Arbeit.
Location: Köln, NRW, Deutschland
Hometown: Köln
About: Der SKM Köln erbringt seit 1902 Hilfen für Menschen, die Armut, soziale Nachteile und Ausgrenzung erfahren und deren gesellschaftliche Teilhabe behindert oder gefährdet ist.

Der Verein ist von Menschen mit christlicher Grundhaltung gegründet worden. Er ist der katholischen Kirche zugeordnet und wird von einem hauptberuflichen zweiköpfigen Vorstand geführt, welcher durch einen von der Mitgliederversammlung gewählten ehrenamtlich besetzten Aufsichtsrat bestellt und kontrolliert wird. Als Fachverband im Deutschen Caritasverband orientiert er sich dabei an den christlichen Grundüberzeugungen der Achtung, der Nächstenliebe und der Sorge für benachteiligte Menschen.

Seinem Selbstverständnis gibt der SKM Köln durch seinen Leitsatz Ausdruck

>> Der Mensch am Rand ist unsere Mitte <<

Mit rund 600 hauptamtlichen und 460 ehrenamtlichen Mitarbeitern setzt sich der SKM Köln aktiv für soziale Gerechtigkeit und ein soziales und demokratisches Zusammenleben ein. In über 70 Diensten und Einrichtungen stehen Hilfen in allen Lebensbereichen bereit. Für Menschen mit umfassenden Hilfe- und Unterstützungsbedarfen ermöglicht der SKM Köln komplexe Hilfeleistungen im Rahmen eines differenzierten Hilfeverbunds. Die persönliche Begegnung und Beziehung ist dabei wichtiger Teil der Hilfeerbringung, die sich immer auf den ganzen Menschen mit seinen Problemen und auf seine Lebenslage und -weise richtet. Die Hilfen sind immer auch „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Die sozialen Dienste des SKM Köln orientieren sich an den Bedarfslagen der Menschen, die Hilfen beanspruchen und werden nach anerkannten fachlichen Standards geleistet.

Als soziales Unternehmen ist der SKM Köln auf eine transparente, zweckmäßige und innovative Leistungserbringung ausgerichtet und leistet einen Beitrag zur Mitgestaltung des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenlebens in Köln.
Description: Socialist Rifle Association chapter located in the front range region of Colorado.
Location: Front Range CO
Keywords: firearms, socialism
About: The Socialist Rifle Association is an educational organization dedicated to providing the working class with the information they need to be effectively armed for self and community defense. This includes all manner of community defense, from the right of the working class to possess firearms to the ability to be well versed in the fields of medicine, disaster relief, logistics, agriculture, and survival skills. Our goal is to provide an alternate to the mainstream, toxic, right-wing, and non-inclusive gun culture that has dominated the firearms community for decades. We seek to provide a safe, inclusive, and left-leaning platform for talking about gun rights and self defense, free from racist and reactionary prejudices, while providing a platform for the working class to obtain the skills necessary for all aspects of community defense.
Description: "We did it, not because it was easy... but because we thought it would be easy." Just a bloke who's into stuff.
Location: Christchurch, New Zealand
Hometown: Montclair, NJ, USA
About: I spend a lot of time experiencing, enjoying, reflecting, self-correcting, making the most of every day. I've got too many enthusiasms to describe.
Description: Full time farming
Location: Ontario, Canada
Description: Diskussion panel for world issues in Aachen
Location: Aachen, NRW, Deutschland
Description: Permaculture Research Institute
Location: Andalusia, Spain
Hometown: Lanjaron
About: [EN]We are a Permaculture Research Institute and Association based in Andalusia, southern Spain
[ES] Somos un Instituto de investigación de permacultura y asociación con sede en Andalucía, sur de España